0

INTERMODA BOLSHAYA - Nizhniy Novgorod

RUS

Pokrovskaya Street, 25, 600305 - Nizhniy Novgorod

7 8312 305 785

Get directions

Opening Hours

Sunday:
11:00am - 9:00pm
Monday:
11:00am - 9:00pm
Tuesday:
11:00am - 9:00pm
Wednesday:
11:00am - 9:00pm
Thursday:
11:00am - 9:00pm
Friday:
11:00am - 9:00pm
Saturday:
11:00am - 9:00pm